Universitat Rovira i Virgili

Department of Chemical Engineering

L'oferta acadèmica del departament tant en estudis de grau com de postgrau respon clarament als requeriments de la realitat del camp de l'Enginyeria Química en l'actualitat. La ubicació del departament dintre d'un dels pols més importants de la industria química del sud d'Europa fa que hi hagi una continua relació entre els estudis i l'empresa.

News

More news