Universitat Rovira i Virgili

WELCOME

El departament d'Enginyeria Química engloba uns 230 professionals dedicats a la docència i a la recerca. Les seves funcions es poden dividir en:
Docència: Participar en assignatures i programes acadèmics que preparin els estudiants a dominar processos complexos [...] que els hi permetin desenvolupar tasques en el sector químic, petroquímic, farmacèutic, mediambiental...
Recerca: Oferir programes de recerca que, per la seva qualitat i plantejament puguin atreure als millors estudiants i investigadors d'arreu per a generar coneixement en les àrees química i de ciències dels materials. A través dels seus grups de recerca contribueix a respondre a les necessitats de la societat humana.
Gestió: El departament d'Enginyeria Química gestiona el seu pressupost i és el responsable funcional de tot el personal que engloba el departament, a més, gestiona els espais de recerca i laboratoris d'estudiants.