Universitat Rovira i Virgili

Personal de suport


Personal de suport a la docència


Personal de suport a la recerca

Unitat de Suport a la Gestió de l’ETSEQ, DEM i DEQ

Responsable de la Unitat

Suport ETSEQ

Suport DEQ

Suport DEM

Suport Pràctiques i POA