Universitat Rovira i Virgili

Societat

Els professors i investigadors del Departament d'Enginyeria Química comparteixen una cultura de relació amb la societat. A continuació descobrireu la riquesa i l'amplitud de les relacions i interaccions amb empreses, institucions del coneixement, entitats públiques i entitats privades.

Les nostres activitats tenen una doble vessant:

Contribuir al lideratge tecnològic, competitivitat i sostenibilitat de tots els sectors econòmics de Catalunya i també d’arreu, mitjançant

  • Recerca aplicada
  • TecnologINS punteres
  • Innovació de processos i productes

Rebre la contribució d'aquest sectors econòmics a la nostra activitat acadèmica, mitjançant

  • Professorat associat per impartir els crèdits de perfil més professional
  • Oferta de places de pràctiques professionals pels estudiants de pregrau, grau i postgrau