Universitat Rovira i Virgili

Col·laboració amb institucions i organitzacions acadèmiques, polítiques, socials, i empresarials, i participació en xarxes d’innovació i transferència

Els professors, investigadors i personal de suport de l'Enginyeria Química comparteixen una cultura de relació amb la societat: ciutadans, empreses, institucions del coneixement, i entitats públiques i privades dels àmbits polític, cultural, social i econòmic.